Đăng nhập
Thủy Hử
43 Tập
1996
Thủy Hử

All Men Are Brothers

Hội Hồng Hoa
28 Tập
1987
Hội Hồng Hoa

The Legend Of The...

Mưu Đồ Bá Chủ
20 Tập
1988
Mưu Đồ Bá Chủ

Lung Ting Tsang Pa

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
56 Tập
2013
Tân Tế Công
60 Tập
2001
Tân Tế Công

The Legend of Crazy Monk

Nữ đặc công X
42 Tập
2013
Mưu Đồ Hoạn Quan - Nam Hiệp Triển Chiêu
20 Tập
1993
Mưu Đồ Hoạn...

The Conspiracy Of The Eunuch

Tùy Đường Diễn Nghĩa
62 Tập
2012
Tùy Đường...

Sui Tang Yan Yi

Trường Bình Công Chúa
32 Tập
2003
Trường Bình...

Perish In The Name Of Love

Thần Quyền Vô Địch (Lồng Tiếng)
20 Tập
2000
Thần Quyền Vô...

The KungFu Master 2000

Bạch Xà Truyện
30 Tập
2006
Bạch Xà Truyện

Madame White Snake

Lâm Thế Vinh
20 Tập
1997
Lâm Thế Vinh

Simply Ordinary Time

Chân Hoàn Truyện
76 Tập
2012
Thiên Tử Đồ Long
20 Tập
1994
Thiên Tử Đồ Long

The Ching Emperor

Thanh Đao Công Lý
20 Tập
2003
Thanh Đao Công Lý

Find The Light

Kiếm Thuật Tinh Túy
11 Tập
2003
Kiếm Thuật Tinh Túy

Hearts Of Fencing

Bố Y Thần Tướng
30 Tập
2006
Bố Y Thần Tướng

Face To Fate

Thiếu Niên Phương Thế Ngọc
40 Tập
1999
Thiếu Niên...

Young Master Of Shaolin

Tuyết Sơn Phi Hồ
40 Tập
1999
Tuyết Sơn Phi Hồ

The Flying Fox of...